CLÀUDIA MIRAMBELL ADROHER 

CREACIÓ   ·   MOVIMENT   ·   ARQUITECTURA   ·   ESCRIPTURA   ·   ABSURD   ·   IMATGE   ·  DESUBICACIONS   ·   DRAMATÚRGIA   ·   IMPROVISACIÓ 

·
COL·LABORACIONS


DRAMATÚRGIA / MIRADA EXTERNAHOME        PROJECTES      COL·LABORACIONS       EXPERIMENTS       GALERIA DE DESUBICACIONS       BIO        CONTACTE