CLÀUDIA MIRAMBELL ADROHER 

CREACIÓ   ·   MOVIMENT   ·   ARQUITECTURA   ·   ESCRIPTURA   ·   ABSURD   ·   IMATGE   ·  DESUBICACIONS   ·   DRAMATÚRGIA   ·   IMPROVISACIÓ 

·


 FAKE YOU
Original vs marca blanca.

El cos digital pretén ser succedani del cos real. Ens trobem davant d’un paisatge minat de missatges contradictoris entre la demanda impulsiva de ser omnipresents i alhora la de ser únics.

Ens dupliquem en versions virtuals per poder arribar a tothom, per ignorar les distàncies, l’espera, el buit.

Còpia · Imitació · duplicat · reproducció · substitut · versió · remake · cover · variació simulació · artificial · alterat · succedani · fictici · engany · plagi · rèplica · versió digital virtual · marca blanca · shanzhai · fakeCòpies d’un original intangible, que potser ni tan sols existeix. Còpies amb esquerdes però amb l’avantatge de ser tangible
s.

Coreografia i direcció: Clàudia Mirambell / Interpretació: Uxía Pérez, Carla Sisteré/ Elena Lalucat / Audiovisuals: Marc Costa / Muntatge sonor: Dabú
 Espai i vestuari:
Clàudia Mirambell  /  Durada: 14 minuts
MARC CONCEPTUAL

El concepte motor de FAKE YOU és el succedani, la marca blanca, el fake. Cos tangible vs cos virtual. La pantalla vol imposar-se sobre l’espai tangible. Les accions dels cossos virtuals interaccionen amb la dels cossos reals -els seus originals- a través d’una projecció audiovisual que va més enllà d’un decorat de fons. FAKE YOU posa en dubte els rols i les jerarquies des del cos. La investigació no tracta la dualitat evident entre poder i submissió sinó que es deixa captivar pels espais intermedis, més confusos però potser més lligats a la realitat. Un ritual pagà, on els gestos es resignifiquen eternament, les distàncies ataquen l’invisible, els cossos es blanquegen per aconseguir la puresa de l’intangible.
HOME        PROJECTES      COL·LABORACIONS       EXPERIMENTS       GALERIA DE DESUBICACIONS       BIO        CONTACTE