CLÀUDIA MIRAMBELL ADROHER 

CREACIÓ   ·   MOVIMENT   ·   ARQUITECTURA   ·   ESCRIPTURA   ·   ABSURD   ·   IMATGE   ·  DESUBICACIONS   ·   DRAMATÚRGIA   ·   IMPROVISACIÓ 

·
 
                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                         PROJECTES


                                                                        

                                                    BIO

 
                                                                 

                                                       GALERIA DE DESUBICACIONS


                                ︎                                        
                                                                                                      

                                                                          COL·LABORACIONS

                                                                                                                                                              CONTACTE 

                                                                                                                           EXPERIMENTS

                                                                                                                                                     
                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
HOME        PROJECTES      COL·LABORACIONS       EXPERIMENTS       GALERIA DE DESUBICACIONS       BIO        CONTACTE