CLÀUDIA MIRAMBELL ADROHER 

CREACIÓ   ·   MOVIMENT   ·   ARQUITECTURA   ·   ESCRIPTURA   ·   ABSURD   ·   IMATGE   ·  DESUBICACIONS   ·   DRAMATÚRGIA   ·   IMPROVISACIÓ 

·NADA.DORA.TODA.DORADA

Tres noies de pell blanca i pestanyes infinites somriuen, concentrades en accions aparentment banals, perseguint moviments estilitzats. El ritme del seu entrenament es torna cada cop més frenètic, però elles mantenen la calma, sense perdre el somriure. L’olor d’àcid clorhídric inunda l’espai, revelant l’absència, una peça invisible que fins ara havia mantingut la tensió. La seva actitud, aparentment innocent i serena, es comença a esquerdar. La seva mirada es torna desconcertant.
Coreografia, direcció i dramatúrgia: Clàudia Mirambell / Intèrprets: Alma Steiner, Uxía Pérez, Alina Stockinger, Clàudia Mirambell / Intèrprets en creació: Hanna Tervonen, Laura Zamora / Muntatge sonor: Byron Aracil / Registre audiovisual i fotogràfic: Marc Costa / Espai i vestuari: Clàudia Mirambell / Durada: 15-17 minuts /                                 Idioma: Castellà (possibilitat de traducció anglès / català)
MARC CONCEPTUAL

Nada.dora.toda.dorada és un elogi a l’absència. La proposta sorgeix del concepte de transparència –en sentit literal i figurat-, del potencial que té el que no es veu. La complementarietat dels cossos, física i visual, és una estratègia que evidencia quan un cos desapareix, visibilitzant un buit definit per trobar a faltar. Aquests cossos han anat teixint un imaginari al voltant de la piscina com a element superficialment tranquil, però amb una gran capacitat d’amagar i contenir en la seva profunditat. Cossos sota pressió, resistència i esforç.

La proposta és un engranatge que combina moviment i text, amb una estructura no lineal que amaga capes per tal de vehicular els conceptes amb suficient abstracció com per suggerir lectures sense necessitat de dictar una narrativa tancada. Un thriller noir amb un to d’humor absurd.


HOME        PROJECTES      COL·LABORACIONS       EXPERIMENTS       GALERIA DE DESUBICACIONS       BIO        CONTACTE